Eerst onderzoeken, dan behandelen.

Eerst onderzoeken, dan behandelen.

met Geen reacties

Jarenlang was het advies om honden en katten standaard twee of vier keer per jaar te ontwormen. Maar in het afgelopen jaar is er gekeken door verschillende instanties of dat nog wel het beste advies is.

Onze omgeving

Het is belangrijk om onszelf, ons gezin en de mensen om ons heen gezond te houden. Dat is de reden dat we preventief ontwormen. Want onze huisdieren zitten met hun neuzen vele maken vaker in een besmetting met wormen dan wij. Maar wat er jaren vergeten is, is dat de natuur waar de middelen in terecht komen, langzaam meer en meer te verduren krijgen door deze middelen. En dit heeft zijn uitwerking weer op andere organismen in de bodem en het water.

Daarom is het advies om preventief te behandelen aangepast naar eerst onderzoeken, dan pas behandelen.

Leefwijze

Nu is het precieze advies afhankelijk van de leefwijze van je huisdier, waar het ook voor honden en katten verschillend is. In onderstaande tabel wordt het advies gegeven.

Opruimen

Wanneer er een ontworming is gegeven, is het belangrijk deze gedurende minimaal 2 dagen op te ruimen en bij het restafval weg te gooien. Om dit te kunnen doen, moeten katten binnengehouden worden in die periode.

Hond
Leefsituatie Aanbeveling
Pups en lacterende teven Elke 2 weken ontwormen, tot 2 weken na het ‘spenen’. Daarna maandelijks tot 6 maanden leeftijd. Ontworm de lacterende teef mee met de pups.Start op 9 maanden leeftijd met ontlastingsonderzoek.
Hond komt buiten, komt in contact met andere honden. Eet geen rauw vlees en/of slakken Iedere 3 maanden een ontlastingsonderzoek.

Gezonde, volwassenhond (2-7 jaar) kan na herhaaldelijk negatief onderzoek besloten worden om iedere 6 maanden een onderzoek uit te voeren. Dit kan alleen wanneer zij niet in huis leven met kinderen, zwangeren of mensen met een verminderde weerstand.

Hond komt buiten, komt in contact met andere honden. Eet rauw vlees en/of slakken. Deze honden hebben een grotere kans op spoel- en lintwormen. Advies is iedere 3 maanden een ontlastingsonderzoek incl. snaptest op Anguistrongylus vasorum (Franse Hartworm).
Hond komt buiten, komt in contact met andere honden. Woont in vossenlintwormgebied. Maandelijks behandelen tegen lintwormen. Aangezien spoelwormen standaard worden meegenomen is ontlastingsonderzoek niet meer nodig.
Kat
Leefsituatie Aanbeveling
Kitten en lacterende poes Op 3 weken leeftijd ontwormen, iedere 2 weken herhalen tot 2 weken na het ‘spenen’. Daarna maandelijks tot 6 maanden leeftijd.
Ontworm de lacterende poes mee met de kittens
Binnenkat Iedere 6 of 12 maanden ontlastingsonderzoek.
Buitenkat die niet jaagt Vanwege kleine kans op eten van knaagdieren is kans op infectie kleiner. Iedere 3 maanden ontlastingsonderzoek uitvoeren.
Buiten kat die veel jaagt Omdat er kans is op het eten van knaagdieren is de kans op een infectie groter. Ontworm iedere 3 maanden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *