Wanneer een hond een infectie oploopt ontstaat in het lichaam een afweerreactie, waardoor de infectie wordt bestreden. Na genezing zal het dier een bepaalde tijd minder gevoelig zijn voor dezelfde infectie. Entingen berusten op dit principe: het dier krijgt een vaccinatie met dode of verzwakte virussen of bacteriën. Hierdoor ontstaat er een afweer. Wanneer het dier daarna in contact komt met een “veldinfectie” zal het niet, of minder erg ziek worden. Omdat de afweer niet het eeuwige leven heeft, moet er met regelmatige tussenpozen opnieuw worden gevaccineerd.

Om een goede afweer op te bouwen moet er bij een dier dat nog nooit eerder is gevaccineerd binnen enkele weken een 2e vaccinatie worden gegeven. Uw dier wordt altijd nagekeken voordat een vaccinatie wordt gegeven. Mocht uw hond een verzwakte weerstand hebben (omdat hij bijvoorbeeld net ziek is geweest of herstellende is van een operatie), dan is het niet verstandig te vaccineren. Deze kan dan een verkeerde uitwerking hebben.

Het kan zich voordoen dat het schema wordt aangepast naar de situatie van het dier. Bijvoorbeeld als het dier al wel volwassen is, maar nog nooit eerder gevaccineerd werd. In de praktijk wordt het volgende vaccinatieschema aangehouden voor honden. Dit schema is opgezet door de fabrikant van onze vaccinaties. Zij hebben jarenlange onderzoeken gedaan naar de juiste manier van vaccineren.

Leeftijd hond >6 weken9 weken12 weken1 jaar
Parvo☑️☑️☑️☑️
Hondenziekte☑️☑️☑️
Ziekte van Weil☑️☑️☑️
Para-influenza☑️☑️☑️
Bordetella (kennelhoest)☑️
Leverziekte☑️☑️

Daarna éénmaal per jaar een herhalingsvaccinatie. Als de pup 1 jaar oud wordt zal dit de volledige cocktail worden. De daarop volgende 2 jaren een “kleine” cocktail, daarna weer een “grote” cocktail, et cetera.


Parvo

Deze ziekte wordt veroorzaakt door een relatief klein virus. De infectie vindt plaats door opname van de virusdeeltjes, die door besmette dieren onder andere met de ontlasting worden uitgescheiden. Voornamelijk jonge dieren zijn gevoelig voor de infectie, maar ook oudere dieren kunnen besmet raken. Het is een virus dat regelmatig de dood van het dier tot gevolg heeft. De ziekte heeft kenmerkende symptomen, koorts, braken, gevolgd door diarree. Bij jonge dieren kan de hartspier ook aangetast raken.

Hondenziekte

Hondenziekte is ook een virusinfectie. De ziekte wordt ook wel ‘Ziekte van Carré’ genoemd. Er zijn meerdere ziektebeelden; ontstekingen van neus en oogslijmvlies, longontsteking, diarree en zenuwverschijnselen. Soms ontstaan er huidproblemen zoals verdikking van de voetzooltjes (hard pad disease). Het virus wordt via direct contact met andere honden overgebracht. In de omgeving wordt het snel inactief.

Ziekte van Weil

De ziekte van Weil (leptospirose) kan veroorzaakt worden door 2 typen bacteriën; leptospira canicola en leptospira icterohaemorrhagiae. Ook de mens kan ermee besmet worden! De bacterie wordt overgebracht via urine van honden en ratten. Vooral bij waterrijke gebieden is er verhoogd risico. De ziekte tast de nieren en eventueel de lever aan. Behandeling met antibiotica kan in vroeg stadium goed succes hebben.

Leverziekte

Zoals de naam al zegt tast deze ziekte vooral de lever aan. En ook deze ziekte is besmettelijk. Jonge honden (tot 1 jaar) zijn gevoeliger dan oudere honden. Behalve honden kunnen ook vossen er ziek door worden. De verschijnselen zijn heel divers. Heel jonge dieren kunnen soms zonder andere verschijnselen plots sterven. Bij de wat tragere vorm (enkele dagen) zijn er oogontsteking, grote en pijnlijke lever (vaak geen geelzucht) en hoge temperatuur zichtbaar. Soms zijn er bloedingen van huid en slijmvliezen te zien. Als het dier de eerste 48 uur overleeft dan is er een redelijke kans op herstel.

Kennelhoest

Dit ziektebeeld wordt veroorzaakt door een aantal verschillende infecties, waarvan de belangrijkste het ‘para-influenzavirus’, het ‘canine adenovirus’ en de bordetella bacterie zijn. Besmetting vindt plaats door de opname of inademing van de ziektekiemen. Vaak hangt het ook samen met een verandering van de leefomgeving (verblijf pension). De verschijnselen zijn vaak een harde, droge hoest als het gevolg van een ontsteking van de luchtpijp, die zich kan uitbreiden naar de lagere luchtwegen.

Rabiës

Deze ziekte wordt ook wel hondsdolheid genoemd en is een ernstige ziekte die wordt veroorzaakt door het rabiësvirus. Besmetting vindt plaats door een beet van een besmet dier (hond, vos, vleermuis). Symptomen van deze ziekte zijn: koorts, hoofdpijn, algehele malaise en verminderde eetlust. Naarmate het virus zich verspreid wordt vaak afwijkend gedrag gezien bij het dier. Onbehandeld zal het dier altijd komen te overlijden.